• Intro

  • Fecafovit

Trang chủ    

Giới thiệu về Công ty

Với phương châm: “Sáng tạo vì sức khoẻ cộng đồng”, công ty luôn tập trung đầu tư nghiên cứu, liên kết sản xuất và phân phối những dược phẩm, thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế, đáp ứng một phần nhu cầu chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của xã hội.